Over ons

Volunteer Programs Forever is een erkende private stichting in België, met internationale projecten.

 

Contactgegevens:

Vinkenstraat 40
1850 Grimbergen
België
KBO nummer: 0568.549.068
Anbi/RSIN nummer: 826173986

 

Onze doelstelling:

De Stichting heeft tot doel om rechtstreeks en/of onrechtstreeks bijstand te verlenen aan ontwikkelingslanden en meer bepaald om bij te dragen aan het onderwijs, de persoonlijke ontwikkeling, de toekomst vooruitzichten en de plaats in de samenleving van kansarme en/of mindervalide gemeenschappen, zich voornamelijk richten op het onderwijs van deze gemeenschappen. Het doel van de stichting zal eveneens zijn om rechtstreeks en/of onrechtstreeks steun te verlenen en bij te dragen aan de ontwikkeling van de vereniging zonder winstoogmerk Volunteer Programs Bali/Forever Learning Center.

 

  • Deelnemen aan programma’s van de Europese Unie of andere publieke overheden
  • Het accrediteren, aangaan en onderhouden van nauwe banden met, werken met, samenwerken met, en het assisteren van andere organisaties en/of rechtspersonen.
  • Gratis onderwijs voorzien voor kansarme en/of mindervalide kinderen
  • Kansarme kinderen voorbereiden op en informeren over toekomstige beroepen
  • Activiteiten organiseren voor kansarme en/of mindervalide kinderen en gemeenschappen om hun persoonlijke, culturele en sociale bewustzijn te verhogen
  • Gebouwen oprichten en/of renoveren die dienen voor de ontwikkeling van kansarme en/of mindervalide kinderen.
  • Middelen mobiliseren van publieke, semi-publieke, private en filantropische sectoren
  • Trainingen, seminaries en andere programma’s en bijeenkomsten organiseren en regelen.
  • Verzorgers, overheden en besluitvormers van de gemeenschap in alle activiteiten van de stichting betrekken.

 

Bestuur

Kimberley Vanderheyden –  Voorzitter

Kimberley Vanderheyden –  Lid van de raad van bestuur, bestuurder,
gevolmachtigd voor het dagelijks bestuur

Nicole Deferme – Vice-voorzitter
Lid van de raad van bestuur, bestuurder, gevolmachtigd voor het dagelijks bestuur

Mariska Brouwer von Gonzenbach – Gedelegeerd bestuurder
Persoon die belast is met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of van de stichting

 

Beloningsbeleid

Zoals beschreven staat in onze statuten onder artikel 6, alinea 3 is de duur van het mandaat van de bestuurders een termijn van zes (6) jaar, onbeperkt vernieuwbaar. Het mandaat van bestuurder zal kosteloos zijn.

 

Download Beleidsplan

Download Jaarverslag 2019

Download Financiële verantwoording 2019

Download Jaarverslag 2020

Download Financiële verantwoording 2020